Service

Technische tekeningen

U heeft een uitvinding gedaan en u wilt hiervoor een octrooi aanvragen. Dan moet u in veel gevallen een goede technische tekening ter verduidelijking van uw vinding aanleveren. De tekenaars van V.O. kunnen u helpen bij het maken van een tekening die voldoet aan alle formele eisen die onder meer octrooibureaus hieraan stellen.

Formele eisen

Tekeningen zijn in principe niet verplicht in de 39 landen die deel uitmaken van het Europees Octrooiverdrag (EOV). Toch kan het nodig zijn om het onderwerp waarvoor een octrooi wordt aangevraagd te verduidelijken.


Het Europees Octrooibureau (EOB) schrijft voor dat tekeningen aan meerdere eisen voldoen, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van kleur en arceringen. “Een tekening moet de uitvinding zo volledig mogelijk weergeven en zijn voorzien van tekens waarnaar wordt verwezen in de beschrijving en de conclusies in de octrooiaanvraag. Vanzelfsprekend geldt dit laatste in het bijzonder voor octrooiaanvragen op het gebied van hightech, elektronica en werktuigbouwkunde. Verder zijn verklarende teksten niet toegestaan, behalve enkele verduidelijkingen zoals ‘water’, ‘stoom’, ‘open’, ‘dicht’, enzovoort. Bovendien moet de presentatie van de tekeningen geen inconsequenties of nodeloze complicaties bevatten”, vertelt Yur Griffioen, technisch tekenaar bij V.O.

Tekeningen van hoge kwaliteit

Een goede tekening die aan alle eisen voldoet, voorkomt vormgebreken bij de aanvraag van uw octrooi. De octrooigemachtigden en tekenaars van V.O. zijn bekend met alle eisen die octrooibureaus stellen. Een tekenaar kan schetsen omzetten in kwalitatief hoogwaardige (digitale) lijntekeningen. Griffioen: “Wij kunnen daarnaast uw bestaande CAD-tekeningen wijzigen als daar behoefte aan is. Dat werkt snel en is kosteneffectief. Met de programmatuur die V.O. gebruikt, kunnen wij ook van uw CAD-tekeningen een octrooitekening maken. Die zijn vervolgens te gebruiken in de octrooiaanvraag.”

Aanvragen

Wanneer u een tekening wilt of moet laten maken, komt dat ter sprake in het overleg met uw octrooigemachtigde. Die bespreekt met u de eisen en wensen en stemt het werk af met de tekenaar.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze octrooigemachtigden.

Delen

Poll

Wat gaat het nieuwe octrooisysteem (UPC) voor mij betekenen?

Als het UPC en unitair octrooi worden ingevoerd, zal ik:

voor mijn bestaande en nieuwe EU octrooien waarschijnlijk kiezen voor UPC

25%

voorlopig nog het huidige systeem volgen en eerst de UPC-ontwikkelingen afwachten

25%

niet weten wat het beste is om te doen

25%

Kies uw antwoord en zie de reacties van andere lezers!
Lees meer over het UPC en het unitair octrooi.