Actueel

Strengere EU-regels tegen greenwashing

Termen als ‘klimaatneutraal’,'CO2-neutraal’ en ‘duurzaam’ verwijzen naar product- of bedrijfsgerelateerde milieu-uitingen die direct of indirect een "groene" boodschap overbrengen. Om te voorkomen dat consumenten worden beïnvloed door misleidende "groene" claims met woorden, grafische voorstellingen, beelden, symbolen of een groen kleurenschema in advertenties, zijn een aantal EU-richtlijnen opgesteld.

"Groene" EU-richtlijnen

In 2021 publiceerde de EU-Commissie de resultaten van een representatieve bezemactie onder websites gericht op greenwashing, waaruit bleek dat 42% van de onderzochte gevallen ervan verdacht werd onjuist of misleidend te zijn en daarom mogelijk in strijd met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. Deze bevindingen zijn verwerkt in twee nieuwe EU-richtlijnen (de zogenaamde EmpCo Richtlijn en de Green Claims Richtlijn), die reclamebedrijven aanzienlijk zullen beperken in het ontwerp van hun commerciële communicatie. EU-richtlijnen moeten worden omgezet in nationale wetgeving van de lidstaten om geldig te zijn. Voor de EmpCo Richtlijn wordt dit verwacht in 2026, terwijl voor de Green Claims Richtlijn nog geen concrete datum is gegeven.

Standaard voor milieureclame

Beide richtlijnen zijn bedoeld om uniforme normen te creëren voor milieureclame in de EU en te zorgen voor meer transparantie door uitgebreide informatie- en uitlegverplichtingen voor milieuclaims:


• Zelfgemaakte duurzaamheidslabels moeten de belangrijkste elementen van het certificeringssysteem waarop ze gebaseerd zijn, definiëren.
• Toekomstgerichte beweringen over het milieu, zoals "klimaatneutraal in 2040", moeten worden ondersteund met een gedetailleerd uitvoeringsplan, inclusief de bijbehorende toewijzing van middelen.
• Algemene milieuclaims zoals "duurzaam geproduceerd" zijn niet langer toegestaan; specifieke claims zoals "50% minder plastic" moeten wetenschappelijk bewezen zijn.
• "CO2-neutrale" reclame op basis van CO₂-compensatie is verboden. Het is alleen mogelijk in relatie tot de levenscyclus van het product.


De richtlijn inzake groene claims, die nog steeds in behandeling is, voorziet ook in een kostbare en tijdrovende voorafgaande inspectie en validatie van groene reclameclaims door een nieuw op te richten bureau. Op overtredingen staan boetes. Het is raadzaam om groene reclame-uitingen te controleren, aangezien deze nu al het onderwerp zijn van juridische geschillen en de rechtbanken in de lidstaten streng zijn met het oog op de geplande EU-regelgeving. Hoewel de richtlijn nog niet is omgezet in nationale wetgeving, zijn rechtbanken verplicht om de bedoelingen van de EU-wetgever te volgen. We ondersteunen graag bij het controleren van uw groene reclameclaims en merken. Neem hiervoor contact op met Noëlle Wolfs of één van onze andere merkengemachtigden.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Noëlle Wolfs

+31 70 416 68 60

Delen

Poll

Wat gaat het nieuwe octrooisysteem (UPC) voor mij betekenen?

Als het UPC en unitair octrooi worden ingevoerd, zal ik:

voor mijn bestaande en nieuwe EU octrooien waarschijnlijk kiezen voor UPC

25%

voorlopig nog het huidige systeem volgen en eerst de UPC-ontwikkelingen afwachten

25%

niet weten wat het beste is om te doen

25%

Kies uw antwoord en zie de reacties van andere lezers!
Lees meer over het UPC en het unitair octrooi.