Inzicht

Amerikaanse senaat wil octrooimogelijkheden uitbreiden

Senatoren in de Verenigde Staten hebben een wijziging van de Amerikaanse octrooiwet voorgesteld. Het voorstel is erop gericht om de mogelijkheden voor het verkrijgen van Amerikaanse octrooien uit te breiden op het gebied van onder andere biowetenschappen en computergerelateerde technologieën. Een ander doel is om meer duidelijkheid te scheppen over de grenzen van octrooieerbaarheid.

Specifiek gaat het voorstel in op de kwestie van 'octrooieerbaarheid', wat betekent welk soort producten of processen in het algemeen kunnen worden geoctrooieerd, ongeacht meer specifieke criteria zoals nieuwheid en niet voor de hand liggendheid. Bijvoorbeeld, een machine en een chemische verbinding zijn over het algemeen octrooieerbaar, terwijl een muziekstuk over het algemeen niet octrooieerbaar is, zelfs als het op zeer innovatieve wijze gecomponeerd is.

Verschillende interpretaties van de huidige Amerikaanse wetgeving

De huidige Amerikaanse octrooiwetgeving laat veel ruimte voor discussie over de grenzen van octrooieerbaarheid. Als gevolg hiervan hebben Amerikaanse rechtbanken door de jaren heen verschillende beperkingen geformuleerd met betrekking tot octrooieerbaarheid, grotendeels van geval tot geval. Volgens critici heeft deze zogenaamde jurisprudentie het steeds moeilijker gemaakt om vast te stellen of een specifieke uitvinding octrooieerbaar is of niet. Bovendien onderdrukken de resulterende beperkingen innovatie op belangrijke technologische gebieden.

Uitvindingen als geheel

Het voorstel dat nu bij de Amerikaanse senaat ligt, is getiteld 'Patent Eligibility Restoration Act' (Wet Herstel Octrooieerbaarheid). Zoals de naam al suggereert, wordt hiermee beoogd de octrooieerbaarheid te herstellen voor sommige soorten uitvindingen die vandaag de dag als niet-octrooieerbaar worden beschouwd op grond van jurisprudentie van de rechtbanken. Volgens de Amerikaanse jurisprudentie kunnen bijvoorbeeld geen octrooien worden verleend voor "processen die in de natuur onafhankelijk van en voorafgaand aan enige menselijke activiteit plaatsvinden". In de praktijk kan dit het moeilijk maken om een octrooi te verkrijgen voor het detecteren van een genetische aandoening door het analyseren van de DNA-sequentie van een patiënt. Een ander voorbeeld: de huidige jurisprudentie geeft aan dat "wiskundige formules" niet het onderwerp van een octrooi kunnen zijn. In de praktijk kan dit het moeilijk maken om een octrooi te verkrijgen voor het gebruik van machinaal lerende algoritmen om technische taken uit te voeren. Volgens de Patent Eligibility Restoration Act moet de octrooieerbaarheid worden bepaald "door de geclaimde uitvinding in haar geheel te beschouwen, zonder afbreuk te doen aan een claimelement of dit buiten beschouwing te laten". Deze wijziging in de federale wetgeving zou in wezen een groot deel van de huidige jurisprudentie terzijde schuiven en betekent dat meer soorten technologie patenteerbaar zullen zijn in de Verenigde Staten.

Begeleiding bij Amerikaanse octrooien

Naarmate het voorstel vordert in het wetgevingsproces van de VS, kunnen innovators op deze en andere gebieden meer en meer aangemoedigd worden om het Amerikaanse octrooisysteem in hun voordeel aan te wenden. Samen met een netwerk van ervaren Amerikaanse octrooigemachtigden blijft V.O. deze innovators begeleiden en ondersteunen bij hun inspanningen. V.O. kan bijvoorbeeld uw portfolio monitoren en helpen bij het ontwikkelen van strategieën om te profiteren van deze nieuwe rechtsgrenzen in de Verenigde Staten.

Delen

Poll

Wat verwacht u van een goede octrooigemachtigde?

Een octrooigemachtigde:

1. Doet een octrooiaanvraag en zorgt dat ik het octrooi krijg

25%

2. Adviseert mij over het volledige scala van mijn IE-mogelijkheden

25%

3. Ontzorgt mij volledig en behartigt mijn IE-belangen

25%

Kies uw antwoord en zie de reacties van andere lezers!