Colofon

Redactie

Annelies de Bosch Kemper, Kristel Van den Broeck, Bettina Hermann, Teun van den Heuvel, Annemie Jaeken, Blijke Kroezen, Henri van Kalkeren, Claudia Meindel, Johannes van Melle, Rob van Niele, Sjoerd Postma.


© V.O., 2024
IP Leads is de nieuwsbrief van V.O. en wordt verspreid onder relaties in Nederland, België en Duitsland. De nieuwsbrief is met zorg opgesteld. Het betreft echter slechts algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het uitsluitend afgaan op deze informatie

is uitgesloten.

Over V.O.

V.O. is een van de grotere dienstverleners binnen Europa op het gebiedvan octrooien en merken.

Meer dan zeventig specialisten ondersteunen onze klanten bij het maximaliseren van de waarde van

hun intellectuele eigendom.

Volg ons op: