In het veld

Hezelburcht: subsidieadvies bij technische innovaties

De kracht van Hezelburcht is om bedrijven te helpen bij het benutten van subsidies om hun innovatieve en duurzame ambities te realiseren. Hezelburcht is actief in diverse sectoren, waaronder chemie en duurzaamheid. Aansprekende projecten waarvoor Hezelburcht subsidies heeft gerealiseerd, zijn de ontwikkeling van een robotlab, de eerste waterstoffabrieken in Nederland en de indrukwekkende projecten voor CO₂-transport en -opslag zoals Porthos en Aramis voor de Nederlandse kust. We spraken Bram van Weerdenburg, Principal Consultant bij Hezelburcht.

Roadmap

“Ons advies begint vaak met het opstellen van een roadmap. Want bedrijven hebben vaak moeite de weg te vinden in het ‘subsidie-oerwoud’ naar de juiste subsidiemogelijkheden. De diversiteit aan regelingen, de vereisten per regeling en de tijdschema’s maken het complex. De roadmap die we maken, maakt duidelijk waar en wanneer de opdrachtgever een subsidie voor zijn innovatie(s) of investering kan aanvragen en wat ervoor nodig is om tot een goede aanvraag te komen. Vervolgens helpen we bij het schrijven van de aanvraag en de coördinatie van het gehele subsidietraject. Maar soms komt het ook voor dat we minder intensief betrokken zijn, en alleen meekijken en de aanvraag reviewen.


Wanneer de subsidie rond is, wil het bedrijf natuurlijk ook graag de euro’s op de bank zien. Daar helpen we ook bij. Bijvoorbeeld bij het coördineren van de financieringsovereenkomst tussen de subsidieverstrekker en onze opdrachtgever. Of we helpen bij het opstellen van de projectadministratie, tussentijdse rapportages en de communicatie naar de subsidieverstrekker. Verder geldt voor de grotere internationale projecten dat ervoor gelobbyd kan worden in Den Haag of Brussel, en daar hebben we onze European Affairs Managers voor.”Sectorspecifieke kennis

“Wat ons uniek maakt is onze sectorspecifieke kennis. Dat betekent dat onze opdrachtgevers altijd worden geholpen door een subsidiespecialist met een achtergrond in het vakgebied waar het bedrijf zich in bevindt. Het gaat er bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een innovatiesubsidie om, dat je de innovatie goed kunt omschrijven. Als subsidieadviseur moet je dan het jargon van een ingenieur om kunnen zetten naar een begrijpelijk verhaal voor de subsidiebeoordelaar. Daarbij moet je altijd de afweging maken wat je moet vertellen over de innovatie en wat je achterwege moet laten. Onze opdrachtgever wil namelijk niet alles prijsgeven vanwege een eventueel patent op die innovatie. In dit proces hebben wij een adviserende rol en komt onze technische kennis heel goed van pas.”

Begin bij het businessmodel

“Voorafgaand aan de subsidieaanvraag is het heel belangrijk om te bepalen wat je met de subsidie wilt bereiken en hoe je de innovatie in de markt gaat zetten. De innovatie moet technisch in orde zijn natuurlijk, maar hetzelfde geldt voor de business ervan. We starten daarom altijd bij het businessmodel, want hierin komt het rendement van innovaties van bedrijven vooral tot uiting. Wanneer dit goed is uitgewerkt kan een bedrijf zich onderscheiden van de concurrentie, en maakt het meer kans op een subsidietoekenning.”

Delen