Inzicht

Let op uw taal in octrooiprocedures

In veel situaties kan het octrooirecht vereisen dat er vertalingen worden gemaakt, bijvoorbeeld van octrooien of van documenten over de stand van de techniek. Onder meer door de komst van het unitair
octrooi (unified patent) zijn er nieuwe vertaalvereisten bij gekomen. Hierbij is het opvallend dat computervertalingen uitdrukkelijk niet zijn toegestaan. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

Taaleisen

 Octrooirechten zijn rechten die een juridische uitwerking hebben op de inwoners van een bepaald land. Net zoals nationale wetgeving dat heeft. Het is daarom niet vreemd dat landen taaleisen stellen aan ingediende octrooiaanvragen en octrooien. Meestal
moet een octrooiaanvraag dan in de officiële nationale taal ingediend worden of tenminste daarin vertaald worden.


Met de komst van het unitair octrooi is er een opmerkelijke vertaalvereiste bij gekomen. Indien een unitair octrooi in het Engels is verleend, dient deze te worden vertaald naar één van de 23 andere officiële talen van de Europese Unie. Indien het octrooi in het Frans of Duits is verleend, dient het naar het Engels te worden vertaald.


Hoewel landen zelf geen taaleisen stellen aan documenten over de stand van de techniek, kunnen vertalingen ook hier wenselijk zijn. Soms is een vertaling voor de aanvrager onontbeerlijk. Dat kan namelijk essentieel zijn om de relevantie van het document voor de octrooieerbaarheid van een uitvinding beter in te kunnen schatten.

Kwaliteit

Het zal niemand ontgaan zijn dat kunstmatige intelligentie enorm behulpzaam kan zijn bij het opstellen van vertalingen. Afhankelijk van de situatie kan dit inderdaad uitkomst bieden. Toch is het belangrijk om voor ogen te houden of deze hulpmiddelen de juiste kwaliteit bieden. Een kleine vertaalfout kan grote gevolgen hebben voor rechten waarin veel is geïnvesteerd. Bovendien is het niet altijd mogelijk om een vertaling te controleren vanuit of naar een taal die de gebruiker zelf onvoldoende machtig is. Daarnaast staat het unitair-octrooistelsel uitdrukkelijk geen computervertalingen toe.

Vertalen op maat

Dankzij ons uitgebreide internationale netwerk kan V.O. voor ieder document de gewenste vertaling verzorgen. Daarnaast houden we de ontwikkeling van computervertaalprogramma’s zoals Patent Translate van het Europees Octrooibureau, Google Translate, IP.Translator, DeepL, nauwlettend in de gaten. Zo kunnen we bij iedere situatie en behoefte gepast gebruik maken van (gecertificeerde, menselijke) vertalers, computervertaalprogramma’s of een combinatie daarvan.


Voor vertalingen of vragen hierover kunt u contact opnemen met uw octrooigemachtigde.

Delen

Poll

Wat verwacht u van een goede octrooigemachtigde?

Een octrooigemachtigde:

1. Doet een octrooiaanvraag en zorgt dat ik het octrooi krijg

25%

2. Adviseert mij over het volledige scala van mijn IE-mogelijkheden

25%

3. Ontzorgt mij volledig en behartigt mijn IE-belangen

25%

Kies uw antwoord en zie de reacties van andere lezers!